Vad ingår i bilförsäkringen

Typ av försäkringVanligtvis ingående delar
Helförsäkring– Fordonsansvar (Trafikförsäkring)
– Fordonskasko (del- och helförsäkring)
– Stöldskydd
– Brand- och vattenskada
– Vandalism
– Rättsskydd
– Personskada (förare och passagerare)
– Assistans (fordonsbärgning, bärgning vid motorstopp osv.)
Halvförsäkring– Fordonsansvar (Trafikförsäkring)
– Vagnskada (delvis täckning för skador på ditt fordon)
– Rättsskydd
– Assistans (oftast som tillägg)
– Personskada (förare och passagerare)
Trafikförsäkring– Fordonsansvar (Obligatorisk enligt lag för att få lov att köra fordonet på allmän väg)
 1. Fordonsansvar (Trafikförsäkring): Detta är den grundläggande delen av alla fordonsförsäkringar och är obligatorisk enligt lag i de flesta länder, inklusive Sverige. Det täcker skador som du orsakar på andra personer eller deras egendom när du kör ditt fordon.

 2. Fordonskasko (Helförsäkring): Denna del täcker skador på ditt eget fordon, oavsett vem som har orsakat skadan. Det inkluderar vanligtvis skador från kollisioner, brand, stöld, vandalism och skador från naturen som t.ex. översvämningar.

 3. Vagnskada (Halvförsäkring): Detta är en del av försäkringen som täcker skador på ditt eget fordon, men endast till en viss grad och under vissa omständigheter. Det kan inkludera exempelvis skador från brand eller stöld.

 4. Stöldskydd: Detta täcker kostnader om ditt fordon blir stulet eller om delar av det blir stulna.

 5. Brand- och vattenskada: Denna del täcker skador som orsakats av brand eller vatten, till exempel om ditt fordon drabbas av en brand eller om det drabbas av översvämningsskador.

 6. Vandalism: Detta täcker skador som orsakats av avsiktlig förstörelse av ditt fordon, till exempel krossade rutor eller repor.

 7. Rättsskydd: Detta täcker kostnader för rättsliga förfaranden om du blir inblandad i en tvist relaterad till ditt fordon, som t.ex. en tvist om skadestånd efter en olycka.

 8. Personskada: Detta täcker kostnader för medicinsk vård och behandling om du eller dina passagerare skadas i en olycka.

 9. Assistans: Detta kan inkludera tjänster som fordonsbärgning, hjälp vid motorstopp, hemtransport om fordonet inte kan repareras, och andra liknande tjänster för att hjälpa dig vid nödsituationer på vägen. Det kan vara inkluderat som standard eller som ett tillägg till din försäkring.

Typ av försäkringVanligtvis ingående delar
Helförsäkring– Fordonsansvar (Trafikförsäkring)
– Fordonskasko (del- och helförsäkring)
– Stöldskydd
– Brand- och vattenskada
– Vandalism
– Rättsskydd
– Personskada (förare och passagerare)
– Assistans (fordonsbärgning, bärgning vid motorstopp osv.)
Halvförsäkring– Fordonsansvar (Trafikförsäkring)
– Vagnskada (delvis täckning för skador på ditt fordon)
– Rättsskydd
– Assistans (oftast som tillägg)
– Personskada (förare och passagerare)
Trafikförsäkring– Fordonsansvar (Obligatorisk enligt lag för att få lov att köra fordonet på allmän väg)
 1. Fordonsansvar (Trafikförsäkring): Detta är den grundläggande delen av alla fordonsförsäkringar och är obligatorisk enligt lag i de flesta länder, inklusive Sverige. Det täcker skador som du orsakar på andra personer eller deras egendom när du kör ditt fordon.

 2. Fordonskasko (Helförsäkring): Denna del täcker skador på ditt eget fordon, oavsett vem som har orsakat skadan. Det inkluderar vanligtvis skador från kollisioner, brand, stöld, vandalism och skador från naturen som t.ex. översvämningar.

 3. Vagnskada (Halvförsäkring): Detta är en del av försäkringen som täcker skador på ditt eget fordon, men endast till en viss grad och under vissa omständigheter. Det kan inkludera exempelvis skador från brand eller stöld.

 4. Stöldskydd: Detta täcker kostnader om ditt fordon blir stulet eller om delar av det blir stulna.

 5. Brand- och vattenskada: Denna del täcker skador som orsakats av brand eller vatten, till exempel om ditt fordon drabbas av en brand eller om det drabbas av översvämningsskador.

 6. Vandalism: Detta täcker skador som orsakats av avsiktlig förstörelse av ditt fordon, till exempel krossade rutor eller repor.

 7. Rättsskydd: Detta täcker kostnader för rättsliga förfaranden om du blir inblandad i en tvist relaterad till ditt fordon, som t.ex. en tvist om skadestånd efter en olycka.

 8. Personskada: Detta täcker kostnader för medicinsk vård och behandling om du eller dina passagerare skadas i en olycka.

 9. Assistans: Detta kan inkludera tjänster som fordonsbärgning, hjälp vid motorstopp, hemtransport om fordonet inte kan repareras, och andra liknande tjänster för att hjälpa dig vid nödsituationer på vägen. Det kan vara inkluderat som standard eller som ett tillägg till din försäkring.